แสดงทั้งหมด ไม่มีส่วนผสมของนม ซุป

ผลิตภัณฑ์โคโค่นัท ครีมเมอร์

ผลิตภัณฑ์มะพร้าวข้นจืด

ผลิตภัณฑ์มะพร้าวข้นหวาน

โคโค่นัท วิปปิ้งครีม

ผลิตภัณฑ์ โคโค่นัท บัตเตอร์

ปิดหน้าต่าง

FAQ

Have Any Question?

วัตถุประสงค์และความเหมาะสมในการใช้งานแตกต่างกัน
1. ทั้งผลิตภัณฑ์มะพร้าวข้นจืดและโคโค่นัท ครีมเมอร์ มีวิธีการผลิตแตกต่างกันโดย ผลิตภัณฑ์มะพร้าวข้นจืด จะมีขั้นตอนการระเหยน้ำเพื่อให้สินค้ามีสี, กลิ่น, รส, ความเข้มข้นและหอมหวานตามธรรมชาติ
2. สูตรของผลิตภัณฑ์มะพร้าวข้นจืด มีความเหมาะสมที่จะใช้ในเมนูที่หลากหลาย ทั้งอาหารคาวและหวาน สำหรับโคโค่นัท ครีมเมอร์ พัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับเมนูเครื่องดื่มที่หลากหลาย

ติดต่อเรา

บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จํากัด

1526-1540 ซอยพัฒนาการ 48
ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Call Center : 0 2322 0022

cocomix@asiatic.co.th

Copyright © 2024 Asiatic Agro Industry Co., Ltd. All rights reserved.